Foto Jolanda WoutersWie ben ik

Ik heb zelf ervaren hoeveel tijd en energie het kost je kind goed te helpen en te begeleiden. De kennis die ik de laatste jaren heb opgedaan, wil ik graag gebruiken om andere ouders te ontlasten en jeugdigen te helpen met een start naar een zo zelfstandig mogelijk leven.

Persoonlijk

Ik ben Jolanda Wouters, geboren op 2 november 1963. Zelf heb ik twee kinderen. Een dochter, geboren in 1990 en een zoon, geboren in 1993. Toen mijn dochter twaalf was, werd de diagnose PDD-NOS gesteld. Bij mijn zoon is op zeventienjarige leeftijd Asperger gediagnosticeerd. In die jaren heb ik zelf ervaren hoe moeilijk het is om de juiste begeleiding te krijgen, om te weten welke instanties je moet benaderen en wat de mogelijkheden zijn om hulp te krijgen. Vooral de hoeveelheid formulieren die je steeds weer moet invullen is schrikbarend. Het is van groot belang HOE je de formulieren invult en HOE je de hulpvraag omschrijft, om het vereiste budget te krijgen om de nodige begeleiding en ondersteuning te kunnen inkopen.

Ervaring

In 2006 heb ik mijn SPW diploma gehaald en ben gaan werken in ‘De theeschenkerij’ op Landgoed Wielbergen. Daar was ik coördinerend begeleider voor zeven mensen met een matig tot licht verstandelijke beperking. Samen met de mensen stellen we doelen waar we aan gaan werken. Mijn taak is om dit proces te begeleiden en te ondersteunen. Doelgericht, concreet en volgens een duidelijk stappenplan.

Januari 2014 is stichting Philadelphia verhuisd naar de Pelgromhof in Zevenaar. Voor mijn afstudeeropdracht voor Jobcoach heb ik het projectplan geschreven om een leerwerktraject in de Pelgromhof op te zetten. De pilot loopt vanaf september 2014. De Driestroom heeft dit project inmiddels overgenomen.

Opleiding

In 2012 heb ik gedeeltelijk de studie Psychologie – Pedagogiek afgerond. In 2013 heb ik een cursus NLP gevolgd. Mijn ervaring is dat de SPW opleiding wel veel basiskennis geeft, maar niet leert waar je als mens met een beperking en als ouder/verzorger tegen aan loopt: de praktische zaken. Hoe kun je een kind, jongere, met autistische beperking, voorbereiden op de maatschappij? Wat kan iemand zelf leren en waar zal men hulp bij nodig hebben? En hoe zit het met de PGB’s en de Wajong?

Inspiratie

Verder haal ik veel inspiratie uit de piramide van Maslow. Die zie je dus ook terugkomen in mijn logo. Maslow stelde dat elk levend wezen dezelfde behoeftes nastreeft. Wanneer aan een behoefte voldaan is, schuift het individu op naar een volgend niveau. Wanneer een trap ontbreekt of wegvalt, zal het individu opnieuw aan deze behoefte moeten voldoen om verder te kunnen stijgen. Het is niet mogelijk om bepaalde niveaus over te slaan.

Voorbeeld: Iemand die door een museum loopt (zoeken naar schoonheid) en honger (fysiologische behoefte) krijgt, zal proberen iets te eten voordat hij verder kan gaan met het zoeken naar meer schoonheid. Na het eten schuift de persoon terug naar het zesde niveau, omdat aan alle tussenliggende niveaus nog steeds voldaan is. Krijgt hij echter intussen bericht dat zijn huis afgebrand is, zal hij eerst naar die behoefte teruggaan om deze te ‘bevredigen’. Alle tussenliggende niveaus kunnen op verschillende momenten doorlopen worden, en deze worden niet per definitie overgeslagen. Zodra deze behoeften zijn bevredigd, laten andere behoeften zich gelden: de sociale.

Maslow-Jolanda-Wouters

Aangesloten bij:
keurmerk zpoke autisme      bvkz-logo