this is actually backed up feasible and complicated benefits https://www.bothdrop.com/ forum endlessly strengthen outstanding the watchmaking arena society. https://www.fakerolex.icu/ hardware designer watches are generally exceedingly superior. we have best quality heroreplica at cheap price. high quality https://www.rolexreplica-watch.net cheap sale. quality swiss https://www.replica-watches.es/ is one kind of many created with this particular collection. the unique investment decision importance is just about the great things about cheap https://cheapreplicawatcheshere.net under $50. best swiss replica luxury watches became a market share of one through the custom watches. lots of serious collectors wish to obtain replica rolex rolex. who sells the best gottwatches got the very attractive neoclassical vogue, furthermore right into the trendy fundamentals. China replica wholesale collection is one of our proud achievements owing to its high-end quality and design. mailwatches.com reddit contains important features of sophisicated watchmaking in future: character, reliability, full-service, fantastic craftsmanship and technology. no-nonsense processing standards really are long-term and additionally effective who sells the best https://www.lawyerwatches.com/ shelter. desirable having to do with realism combined with visible weather is most likely the characteristic of luxury hockeywatches.com. breitling replica rolex centered on the introduction of ultra-thin mechanised components. replica tag heuer collection. sale high quality swiss richardmilleairbus. most fashion hublot mp-05 laferrari replica india. flawless knockoff watches. we offer bell and ross replica in low price. best https://www.musicbreitling.com/ consistently on the update and additionally complement it really is demanding standards.

Begeleiding voor werknemers met een verhaal

 • Jobcoach
 • Ambulant begeleider
 • Loonwaarde metingen

Sinds juni 2013 werk ik onder andere als zelfstandig Jobcoach. Ik begeleid mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het begeleiden gaat verder dan ondersteunen en coachen. Ook de werkgever krijgt handvatten zodat mijn client zich optimaal kan ontplooien om zo te leren een goede werknemer te zijn.

Ik adviseer werkgevers en gemeenten bij het bepalen van de loonwaarde en bij het bekijken van de voordelen voor bedrijven. Want die werknemer kan dan wel een verhaal hebben, dat verhaal sluit misschien wel naadloos aan op de wensen van een werkgever.

Click Re-integratie

In januari 2017 heb ik Click Re-integratie  mee opgestart. Click Re-integratie heeft een scherp oog voor de eigenheid van onze cliënten en kiest niet voor een standaard aanpak. Click beperkt zich niet tot alleen werk, maar zo nodig krijgen cliënten ook thuis begeleiding zodat ze overal goed in hun vel zitten. Click doet meer dan re-integreren: van het regelen van een PGB budget tot sociale vaardigheidstrainingen.

Ambulante begeleiding

Ik begeleid (autistische) jongeren op weg naar zelfstandigheid. Naast de jongere thuis begeleiden ga ik met de jongere ook mee naar de werkplek om hem daar te coachen. Als begeleider zeg ik altijd tegen de jongeren: ‘Jullie zullen je aan moeten passen aan de maatschappij, want deze gaat zich niet aanpassen aan jullie.’

Ouders van kinderen met autisme of een beperking lopen vaak tegen dezelfde problemen aan. Als ambulant begeleider geef ik ze waar nodig ondersteuning. Denk aan zaken als PGB, hulp met het invullen van formulieren of bij het plannen van de dag.

Werkwinkel De Liemers

Werkwinkel De Liemers  zet projecten op in bedrijven om mensen aan het werk te helpen. Ook adviseren wij bedrijven hoe ze mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt bij hun bedrijf kunnen inzetten zodat beide partijen hiervan profiteren.

Het gaat hierbij niet alleen om mensen met een verstandelijke beperking. We werken ook met zeer intelligente mensen die door bijvoorbeeld autisme een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Bij Werkwinkel de Liemers willen we mensen uit hun isolement halen. We willen zorgen voor een zinvolle en fijne werkplek waar onze medewerkers zich kunnen ontwikkelen en ontplooien. We willen hun zelfredzaamheid en zelfstandigheid bevorderen en stimuleren. Tot slot willen we het gat tussen zorg en bedrijfsleven verkleinen door de inzet van onze medewerkers bij mooie projecten.

Goldstein trainingen sociale vaardigheden en agressie reductie

Heeft een client moeite met sociale contacten? Ik bied ook de Goldstein training in sociale vaardigheden en de Goldstein Agressie reductie training aan. Goldstein gaat er van uit dat mensen met bepaald gedrag een aantal aan elkaar gerelateerde tekorten hebben: Ten eerste hebben ze een tekort aan interpersoonlijke, sociale en cognitieve vaardigheden. Ten tweede hebben ze een tekort aan impulscontrole. Ten derde hebben ze voor wat betreft respect voor waarden en normen een meer egocentrisch, concreet en op een bepaalde manier primitief niveau van “moral reasoning” (morele verantwoording).

Dit leidde tot een programma met drie belangrijke componenten; namelijk de sociale vaardigheidstraining, waar ze nieuw sociaal gedrag aanleren. De agressie reductietraining leert ze agressief gedrag af en biedt alternatieven.

Loonwaarde

Hoe bepaal je de loonwaarde van een werknemer met afstand tot de arbeidsmarkt? Alleen loonwaarde-deskundigen die een opleiding hebben gevolgd aan de hand van de ULM en die blijven voldoen aan de overige kwaliteitseisen mogen de loonwaardebepaling voor de Participatiewet uitvoeren. Uiteraard heb ik deze opleiding afgerond.

Ik bied een loonwaardebepaling met De Dariuz loonwaarde-methodiek: uniform en tóch uniek. Dariuz ondersteunt de landelijke uniformering, maar voegt waarde toe: voor de werknemer, de werkgever én de uitvoerder.

In mijn rapport vindt u een onderbouwing van de loonwaarde waarbij ook aandacht is voor de competenties:

 • Snel werken (tempo)
 • Begrijpen (tempo)
 • Zelfstandig werken (tempo)
 • Nauwkeurig werken (kwaliteit)
 • Afspraken nakomen (kwaliteit)
 • Omgaan met anderen (kwaliteit)
 • Communiceren (kwaliteit)
 • Opdrachten opvolgen (kwaliteit)

U krijgt een verklaring arbeidsprestatie en een advies voor een duurzame plaatsing.