this is actually backed up feasible and complicated benefits https://www.bothdrop.com/ forum endlessly strengthen outstanding the watchmaking arena society. https://www.fakerolex.icu/ hardware designer watches are generally exceedingly superior. we have best quality heroreplica at cheap price. high quality https://www.rolexreplica-watch.net cheap sale. quality swiss https://www.replica-watches.es/ is one kind of many created with this particular collection. the unique investment decision importance is just about the great things about cheap https://cheapreplicawatcheshere.net under $50. best swiss replica luxury watches became a market share of one through the custom watches. lots of serious collectors wish to obtain replica rolex rolex. who sells the best gottwatches got the very attractive neoclassical vogue, furthermore right into the trendy fundamentals. China replica wholesale collection is one of our proud achievements owing to its high-end quality and design. mailwatches.com reddit contains important features of sophisicated watchmaking in future: character, reliability, full-service, fantastic craftsmanship and technology. no-nonsense processing standards really are long-term and additionally effective who sells the best https://www.lawyerwatches.com/ shelter. desirable having to do with realism combined with visible weather is most likely the characteristic of luxury hockeywatches.com. breitling replica rolex centered on the introduction of ultra-thin mechanised components. replica tag heuer collection. sale high quality swiss richardmilleairbus. most fashion hublot mp-05 laferrari replica india. flawless knockoff watches. we offer bell and ross replica in low price. best https://www.musicbreitling.com/ consistently on the update and additionally complement it really is demanding standards.

Begeleiding voor werknemers met een verhaal

Volgens de Participatiewet moeten werkgevers met meer dan 25 werknemers een bepaald percentage mensen met een ziekte of handicap in dienst nemen: het quotum arbeidsbeperkten. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat daadwerkelijk kijken of de afgesproken aantallen voor 2015 zijn gehaald. Voldoet u daar nog niet aan? Dan kan het zijn dat u vanaf 2018 een quotumheffing van € 5000 per niet-ingevulde arbeidsplaats per jaar moet betalen.

Sinds juni 2013 werk ik als Jobcoach. Ik begeleid Wajongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het begeleiden van de jongeren gaat verder dan deze jongeren ondersteunen en coachen. Ook u als werkgever krijgt handvatten zodat de jongere zich bij u kan ontplooien om zo te leren een goede werknemer te zijn.

In januari 2017 is Click Re-integratie gestart. Bij Click Re-integratie hebben we een scherp oog voor de eigenheid van onze cliënten. Wij kiezen niet voor een standaard aanpak. Wij beperken ons niet tot alleen werk, maar zo nodig begeleiden we onze cliënten ook thuis zodat ze overal goed in hun vel zitten. Click doet meer dan re-integreren: van het regelen van een PGB budget tot sociale vaardigheidstrainingen. We werken samen met een groep deskundigen zodat onze cliënten op alle fronten de beste begeleiding krijgen. Zo kan uw werknemer optimaal functioneren. We hebben alle kennis over alle wetten en regelgeving waar u als werkgever mee te maken krijgt. U kunt maatschappelijk verantwoord ondernemen, zonder zorgen!

Ik adviseer u graag bij het bepalen van de loonwaarde en bij het bekijken van de voordelen voor uw bedrijf. Want die werknemer kan dan wel een verhaal hebben, dat verhaal sluit misschien wel naadloos aan op uw wensen.

Begeleiding

Heeft u op dit moment al iemand in dienst en zoekt u begeleiding? Ik begeleid (autistische) jongeren op weg naar zelfstandigheid. Naast de jongere thuis begeleiden ga ik met de jongere ook mee naar de werkplek om hem daar te coachen. Als begeleider zeg ik altijd tegen de jongeren: ‘Jullie zullen je aan moeten passen aan de maatschappij, want deze gaat zich niet aanpassen aan jullie.’

Werkwinkel De Liemers

Met Bart Schrier (Jobcoach, werkt met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt) zet ik projecten op in bedrijven om mensen aan het werk te helpen. Ook adviseren wij bedrijven hoe ze mensen met een beperking bij hun bedrijf kunnen inzetten zodat beide partijen hiervan profiteren. Zo hebben we in januari 2016 Bakkerij Halsaf opgestart: een arbeidsmatige dagbesteding. Zie ook onze Facebookpagina voor het laatste nieuws.

Goldstein trainingen sociale vaardigheden en agressie reductie

Heeft uw medewerker moeite met sociale contacten? We bieden ook de Goldstein training in sociale vaardigheden en de Goldstein Agressie reductie training aan. Goldstein gaat er van uit dat mensen met bepaald gedrag een aantal aan elkaar gerelateerde tekorten hebben: Ten eerste hebben ze een tekort aan interpersoonlijke, sociale en cognitieve vaardigheden. Ten tweede hebben ze een tekort aan impulscontrole. Ten derde hebben ze voor wat betreft respect voor waarden en normen een meer egocentrisch, concreet en op een bepaalde manier primitief niveau van “moral reasoning” (morele verantwoording).

Dit leidde tot een programma met drie belangrijke componenten; namelijk de sociale vaardigheidstraining, waar ze nieuw sociaal gedrag aanleren. De agressie reductietraining leert ze agressief gedrag af en biedt alternatieven. Meer over deze trainingen en de voordelen vindt u op www.goldstein.nl.

Loonwaarde Advies Tool

En dan ga je inderdaad een werknemer met afstand tot de arbeidsmarkt aannemen. Maar hoe bepaal je dan de loonwaarde? Met de Loonwaarde Advies Tool (LAT) kan ik u daarmee uitstekend van dienst zijn. Met de LAT kijken we naar de volgende zaken:

* Loonwaardebepaling sociale zekerheid

* Methodiek taakanalyse – competentiemeting

* Loonkostensubsidie / loondispensatie

Gevalideerde methode
De LAT is door Blik op Werk gevalideerd en opgenomen in de in de Loonwaardegids 2015 (zie www.blikopwerk.nl). Daarmee kan de LAT in elke arbeidsmarktregio worden ingezet voor iedereen die is opgenomen in het doelgroepregister.

De methodiek van de Loonwaarde Advies Tool (LAT) is makkelijk toepasbaar, geeft snel inzicht in de loonwaarde van een (potentiële) werknemer en belicht bovendien zijn of haar competenties en ontwikkelmogelijkheden.

De Participatiewet

De Participatiewet moet ervoor zorgen dat meer mensen met een ziekte of handicap een baan vinden. Het doel van de participatiewet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. Als werkgever heeft u daarbij een actieve rol. Bijvoorbeeld door te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn binnen uw organisatie. Als u iemand met een ziekte of handicap in dienst neemt, kunt u ondersteuning krijgen van UWV en de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. De wet geeft de gemeenten een aantal instrumenten om te zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking een plek op de arbeidsmarkt kunnen vinden. De belangrijkste zijn loonkostensubsidie en beschut werk. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over extra banen. Gemeenten bepalen op basis van maatwerk wie voor welke vorm van ondersteuning in aanmerking komt.

Verplicht

Volgens de nieuwe wet moeten werkgevers met meer dan 25 werknemers een bepaald percentage mensen met een ziekte of handicap in dienst te nemen: het quotum arbeidsbeperkten. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat daadwerkelijk kijken of de afgesproken aantallen zijn gehaald. Voldoet u daar nog niet aan? Dan kan het zijn dat u vanaf 2018 een quotumheffing van € 5000 per niet-ingevulde arbeidsplaats per jaar moet betalen.

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn in het kader van de participatiewet? Neem dan contact met ons op!